polkomtel infrastruktura

Cellnex Poland przejmie maszty Polkomtel Infrastruktura