rosyjski

Rosyjskie procesory wyłączone z produkcji. Dlaczego okazały się porażką?