system operacyjny

Od 95 do 11 – wszystkie systemy Windows